Bæredygtighedsanalyse for Täby Park

En ny bydel vokser frem. På galopbanen i det centrale Täby vokser der en helt ny bydel frem med blandt andet boliger, arbejdspladser, service, idræt og en bypark. Tyréns har udarbejdet en bæredygtighedsanalyse af strukturplanen for området.

Tyréns opgave var at evaluere den udarbejdede strukturplan for det nye område for at finde de bedste strategiske muligheder og udfordringer for området.

Evalueringen er gennemført som en bæredygtighedsanalyse, hvor strukturplanen blev analyseret på baggrund af forskellige sociale, økonomiske og økologiske bæredygtighedskriterier. Gennem workshops identificerede Tyréns projektets muligheder og udfordringer allerede inden programarbejdet blev påbegyndt.

Bæredygtighedsanalysens overordnede konklusion var, at mange af de spørgsmål, som er centrale for bæredygtig byudvikling er med og er overskueligt beskrevet i strukturplanen. Tyréns gav en række forslag til fortsat arbejde samt at fremhæve de forslag som bør prioriteres, så bygherren tydeligere kan styre mod målet for en bæredygtig bydel.

Bygherren havde denne gang behov for et velbegrundet, veldokumenteret og velstruktureret grundlag, som det var muligt at gå tilbage til og søge information i, i senere faser i projektet. For at dette skulle lykkes udviklede Tyréns arbejdsmåder, analyseværktøjer og rapporteringsformater og arbejdede i et projektteam med konsulenter fra mange forskellige kompetenceområder og afdelinger.

Bæredygtighedsanalysen har skabt en platform for fortsatte drøftelser i projektgruppen om, hvordan man skal nærme sig bæredygtighedsspørgsmål i forskellige faser i projektet. Analysen gav også viden om, hvordan forskellige foranstaltninger påvirker hinanden, som eksempelvis effekter af en forbedret økologisk bæredygtighed på økonomisk bæredygtighed.

Bygherre: Galoppfältet Exploatering AB