Oversvømmelser Gränna

Jönköpings kommune arbejder aktivt med at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Tyréns fik i til opgave ud fra en analyse af højdeforholdene og eksisterende ledningssystem, at definere afstrømningsområder, jordafstrømning og lavpunkter inden for Gränna.

Ud fra en defineret strategi opgøres hele området for regnvand. Resultatet ligger til grund for beslutninger for, hvordan kommunens forebyggende foranstaltninger vil blive prioriteret.

Hvert lavpunkt kontrolleres med hensyn til hvor meget regnvand, der belaster dette; kapaciteten i ledninger som afvander lavpunktet; risikoen for at oversvømmelse kan indtræffe, og hvordan regnvand strømmer væk fra jordoverfladen til og fra lavpunktet. Opgørelsen blev gjort ud fra en GIS-analyse. Arbejdet indebar, et større geografisk område, der blev undersøgt, hvilket resulterede i en oversigt over mulige problemer.

GIS-analysen skulle give et resultat som kunne bruges i den fortsatte planlægning af foranstaltninger som at definere behovet for at reservere arealer til regnvandsdæmninger, oversvømmelsesflader og vandveje. Resultatet er planlagt til at kunne blive formidlet til en bred gruppe af planlæggere inden for kommunen og dermed danne grundlag for en langsigtet lokalplanlægning.

Kunde: Jönköpings kommune