Projektering af Posthusplatsen i Malmö

Tyréns fik til opgave af Malmö by at klargøre byggedokumenter til Posthusplatsen i Malmö baseret på et tidligere foretaget grundlag. Pladsen foran Posthuset skulle omdannes til Malmö bys mest spændende torveplads og arrangementsplads. Den største attraktion er et avanceret springvandsanlæg, en specialkompetence som findes hos Tyréns.

Anlægget består af en vandfilm samt 53 mundstykker som varierer i højde og lyssætning. I øvrigt omfatter udformningsidéen et stribet gulv af granitplader, formklippede træer, nedsænket kaj vendt mod vest og et tæppe af glasfiberstænger.

Tyréns opgave omfattede projektering og udarbejdelse af byggedokumenter til hele projektet, hvilket indbefatter områderne VA, avanceret springvandanlæg, jord, konstruktion og belysning samt fuldstændige geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser (BAS-P). Tyréns projekterede også ombygningen af den eksisterende kaj for at skabe en nedsænkning af kajen mod den indre havn.

Kunde: Malmö stad