Solkort Stockholms stad

Energicentrum i Stockholm by med Länsstyrelsen og Landstingen i regionen ønsker at undersøge solbestrålingen på tagene over byens 70.000 ejendomme. Formålet er at vise muligheden for solgenvinding på hvert registreret tag og inspirere til mere bæredygtig energiforsyning. Tyréns havde til opgave at gennemføre solopgørelsen som bygger på ti års indsamlet solindstrålingsdata. Opgaven er den første fuldstændige solopgørelse af alle ejendomme i en svensk kommune.

Solopgørelser er en ny metode til at løfte solenergispørgsmål i en region. Stockholm by vil øge interessen for solenergi gennem et sammensat solkort over byen. Forhåbningen er, at de involverede husejere, private virksomheder og offentlige virksomheder kan bruge solkortet som beslutningsgrundlag til installation af eksempelvis solcellepaneler på hustage.

Tyréns dataindsamler og bearbejder. Analysen indbefatter omfattende beregninger af store geografiske områder, hvor udfordringen ligger i at identificere komplekse og undvige tagtyper, som kan give forkerte værdier. I solopgørelsen beregner Tyréns ingeniører tagenes hældning, retning, terræn og hvordan andre bygninger påvirker solindstrålingen for at sikre en høj datakvalitet på solkortet. Ud fra dette kan de tage, som egner sig bedst til udvinding af solenergi, identificeres.

Det færdige solkort præsenteres på Stockholm bys hjemmeside. Kortet viser tre forskellige klasser af solindstråling for hvert tag. Slutbrugeren får omgående og på en enkel måde information om hvor mange kvadratmeter tagflade der opfylder den respektive indstrålingsklasse og den totale indstråling i den respektive klasse. Med en anslået systemvirkningsgrad for enten solceller (el) eller solfangere (varmt vand) kan den årlige solenergiudvinding nemt anslås.

Udfordringen i opgaven er at ydelsesområdet er nyt og kompleksiteten i det omfattende beregningsarbejde. Beregningsmetoder udvikles og forfines i løbet af projektet, hvilket stiller krav til et nøjagtigt kontrolarbejde.

Bygherre: Energicentrum i Stockholm by