UNILAB (782-61 & 64) KØBENHAVNS UNIVERSITET, KØBENHAVN

Renoveringen af de to laboratoriebygninger på Københavns universitet indebærer at man sikre bedre energiforbrug og forhold for de mange studerende og ansatte.

Tyréns vandt i efteråret 2016 sammen med Rubow arkitekter opgaven om at renovere to laboratoriebygninger på Københavns universitet og er nu godt i gang med projektet.

Projektet omhandler en totalrenovering af to laboratoriebygninger med samlet 12 undervisningslaboratorier, 9 forskningslaboratorier, 20 hjælpelaboratorier (apparatrum, opvask, vejerum mm.), 12 kontorer, div. møderum, læsepladser, trapper og gange. Hertil skal klimaskærmens overflader renoveres også skal der ske en samlet energirenovering af bygningerne.
Hertil skal der miljøsaneres da der er en del asbest i bygningerne.

Tyréns har ansvaret for samtlige ingeniørdiscipliner på projektet, der også omfatter laboratorier som skal indesluttes til at overholde GMO klasse 1.

Byggerierne skal udføres imens universitet er i drift og der fokuseres i processen på minimering af støj- og støvgener– især i eksamensperioder.
Bygningerne ligger på hver sin side af nybyggeriet Copenhagen Plant Science Center (CPSC1) på Bülowsvej i København. Pga. denne placering kan der derfor ikke etableres fælles byggeplads for bygningerne.

Navnlig den ene bygnings placering tæt op af CPSC1 vanskeliggøre både det at oprette en byggeplads, samt at sikre at bruger oplever færrest mulige gener. Derfor har projektet også et stort fokus på brugerinddragelse igennem alle byggeriets faser og udføres i tæt samarbejde med bygherre og entreprenør.

Da de eksisterende bygningsanlæg er tegnet af Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kock er det vigtigt for bygherre at renoveringen sker med henblik på at bevare de oprindelige bygningers arkitektoniske udtryk. Hvorfor vi har stort fokus på dette i renoveringsprocessen.