MAX IV

MAX IV - SYNCHROTRON RADIATION FACILITY. MAX IV er et internationalt elektronacceleratorlaboratorie til at lave synkrotronstrålingsforskning, hvilket blandt andet kan bruges til at teste nye former for medicin og til forskning inden for strukturel biologi og nanoteknologi.

Komplekset, som ligger i Lund, består primært af en fri-elektron laser med en lineær accelerator på 300 meter og to store ringe til at lagre de accelererede partikler inkl. forskningsstationer. Den største ring har en omkreds på 528 meter. Komplekset indeholder desuden en række tekniske bygninger og en kontorbygning med fem etager.

Alle de forskellige dele af laboratoriet har specifikke designkrav med hensyn til funktion, omfang og levetid. Nogle er skræddersyede til funktionen, mens andre er opført med en meget generel og tilpasningsbar konstruktion, for at imødekomme fremtidige og endnu ikke fuldstændig definerede behov.


De underjordiske dele af projektet er bygget i armeret beton som har en inertimasse, der begrænser forplantningen af vibrationer, skaber temperaturstabilitet og beskyttelse mod, at stråling lækker ud i nærmiljøet.


Tyréns blev valgt som ingeniør på projektet og har arbejdet med organisationsrådgivning fra start til slut, herunder rådgivning om strukturen i projektorganisationen, driftsorganisation og udviklingsstøtte til den indledende fases ledelse. Vi har stået for projektledelsen og projekteringen af konstruktioner, anlægsarbejder, kloakering og regnvandsforsinkelse (LAR), samt trafikplanlægningen for hele området.


MAX IV er sammen med ESS den største og mest ambitiøse svenske investering i forskningsinfrastruktur nogensinde og er samtidig en af de absolut største forskningskilder inden for røntgenstråler på verdensplan. Desuden er MAX IV den første færdigbyggede del af Sveriges store forskningssatsning, "Science City", som ligger i udkanten af Lund og vil sammen med ESS være partikelforskningsfyrtårnet for hele Nordeuropa.