NYBODER SKOLE – KØBENHAVN

Nyboder Skole skulle renoveres og samtidig have bygget en ny multihal. Selve skolen og hallen ligger oven på en gammel bunker, som blev anvendt til at skabe et state of the art køle- og varmesystem.

Nyboder Skole stod over for at skulle renoveres og samtidig skulle der bygges en ny multihal på området. Tyréns blev valgt som ingeniør på projektet.

Byggesagen omfattede både nybygningen af en stor multihal (bl.a. med idrætsfaciliteter) og renovering af Nyboder Skole, herunder håndtering af forurenet jord, tagrenovering samt etablering af ventilationskøling.

Det specielle ved området og byggesagen er, at multihallen er bygget direkte oven på en stor kommandobunker fra anden verdenskrig.

Bunkeren er i sig selv fredet, men Tyréns’ ingeniører fik lov til at lede luft igennem bunkeren (som qua dens placering har noget nær jordtemperatur) for på den måde skabe et unikt køle- (om sommeren) og varmesystem (om vinteren) til den nye multihal. Hvilket var en smart og nødvendig løsning når det kom til multihallens store glasfacade, som skabte en række ventilations- og køle/varme udfordringer, navnlig når man tog projektets energioptimeringsfokus med i overvejelserne.

Tilbygningen udført så ”let” som muligt, så den ikke overstråler de eksisterende bygninger og skolens område er tænkt ind i byen, både i forhold til indretning, men også i forhold til anvendelse, hvor multihallen bl.a. også anvendes af foreninger mv.

Byggeriet er tildelt prisen for "Anerkendelse af smukt byggeri" af Foreningen til hovedstadens forskønnelse.