PILEHAVESKOLEN – VALLENSBÆK

Renoveringen af Pilehaveskolen skete i takt med, at man skulle imødekomme den nye folkeskolereform. Derfor var der behov for oprettelse af nye faciliteter, lokaler og anlæg, som skulle styrke læringen.

Pilehaveskolen skulle renoveres og ombygges, således at den kunne imødekomme den nye folkeskolereform om heldagsskolen. Hertil måtte selve renoveringen foregå samtidig med at skolen skulle bevare sin daglige drift. Tyréns A/S blev valgt som ingeniør på renoveringen.

Lærer, elever og forældre havde givet input til en helhedsplan for lokaler og haveanlæg, som skal styrke skolebørnenes læring og trivsel. Planen omfatter en gennemgribende renovering, der skal forbedre alt fra klasselokaler og gangarealer til fællesområder og haveanlæg.
Alle områder skal indrettes fleksibelt, lyst og venligt, således at de kan inddrages aktivt og bliver et inspirerende sted at opholde sig.

Renoveringen er omfattende og dækker både udvendig og indvendig renovering. Udvendigt skal der ske en omfattende udskiftning af facader og betonrenovering, samt alle haveanlæg skal tematiseres i forhold til skoletrin, så de også kan anvendes i undervisningen.

Indvendigt skal alle installationer energirenoveres og fornys, og der skal etableres nye toiletter, samt alle indvendige overflader skal renoveres. I renoveringen indgår også miljøsanering.

Da det er en omfattende renovering og skolen skal være i drift samtidigt, er det vigtigt at sikre et godt informationsflow og en god dialog med brugerne. Således at projektet kan gennemføres så glidende som muligt – og have den mindst mulige indvirkning på brugernes hverdag.

Det lykkes at holde skolen i drift under hele ombygningen.