Tagensbo Skole - København

Den tidligere Grundtvigsskolen skulle sammenlægges med Bispebjerg Skole for at skabe en ny og større skole: Tagensbo Skole.

Sammenlægning af de to skoler til Tagensbo skole, betød at Grundtvigsskolen skulle ombygges og renoveres til at blive en tidssvarende skole (fra en to-sporet til en tre-sporet skole), og samtidig kunne rumme elevbasen fra begge skoler.

Desuden skulle skolen anvendes som en udeskole, hvor alle klassetrin bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet, hvilket bl.a. stillede krav til udformningen af skolens multihal, da man ville beholde så mange muligheder for udearealer på grunden som muligt.

Tyréns A/S var underrådgiver på opgaven og stod for projekteringen af de bærende konstruktioner, ventilation og alle installationer på projektet.

Genopretningen og renoveringen omfattede samtlige af de eksisterende bygningers overflader, udskiftning af døre, vinduer efterisolering af facader, samt en total udskiftning af elinstallationer. De eksisterende gymnastiksale er blevet ombygget til fritidshjem og faglokaler og der er bygget to nye tilbygninger.

Nybyggeriet omfattede etablering af en administrationsbygning i 3 etager, samt en multihal, som blev etableret i forlængelse af den oprindelige aula. Multihallen er tænkt til offentlig brug – om dagen benyttes den af skolen, og uden for skoletid kan den benyttes af beboerne i området til sportslige og kreative aktiviteter.

Hallen er delvis nedgravet og man har fra hallen direkte adgang til de udvendige idrætsfaciliteter. Hvor hallens tagflade indgår som en del af skolens udearealer.

Som en del af klimatilpasningen blev der desuden oprettet et LAR-system i form af et regnvandsforsinkelsesareal, som letter trykket på kloakeringen når det regner.