HØRSHOLM SKØJTESTADION

Projektet er en del af Hørsholm Svømmehal og Skøjtestadion og omhandler en energirenovering med fokus på Hørsholm Kommunes overordnede klimamål.

Projektet omhandlede en omfattende energirenovering af Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Skøjtehal. Skøjtehallen og svømmehallen er en del af Hørsholm Idrætspark, som er en af de mest energitunge institutioner i kommunen. Renoveringen af svømme- og skøjtehallen var et vigtigt skridt i forhold til Kommunens overordnede klimamål om at reducere deres CO2 udslip.

Svømmehallen er fra 1979 og skøjtestadionet er fra 1971 og fremstod før renoveringen i deres oprindelige form. De havde gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse hvad angår klimaskærmene og driftsanlæggene, men størstedelen af driftsanlæggene var dog de oprindelige anlæg og trængte til renovering/-fornyelse. De nødvendige tiltag skulle ske ved en gennemgribende energi-renovering af hallerne i 2011 og 2012 og den samlede energirenovering blev fordelt ligeligt mellem svømmehal og skøjtestadion.

Derudover blev der, i forbindelse med energirenoveringen, gennemført følgende tiltag:
• Udgravning og etablering af nyt ventilationsrum til nyt ventilationsaggregat
• Etablering af bedre adgangsforhold (ramper) i hver ende af bygningen til det eksisterende teknik-rum

For skøjtestadionet omfattede energirenoveringen følgende installationselementer:
• Ny skøjtebane, opbygget som 3-lags konstruktion m.v.
• Optimering af CTS til forbedring af energiovervågning
• Ny belysning i hallen
• Optimering af smeltegrav, herunder efterisolering og udvidelse af smeltegrav
• Generel tætning af hallens klimaskærm

Ved de forskellige tiltag til energirenovering af svømmehal og skøjtestadion forventes en samlet årlig driftsbesparelse på 35 %. Herudover blev der udarbejdet en række forslag til energioptimeringsmuligheder med ligeværdigt fokus på energi- og vandbesparelser.