HØRSHOLM SVØMMEHAL

Projektet omhandlede en omfattende energirenovering af Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Skøjtehal. Skøjtehallen og svømmehallen er en del af Hørsholm Idrætspark, som er en af de mest energitunge institutioner i kommunen. Renoveringen af svømme- og skøjtehallen var et vigtigt skridt i forhold til Kommunens overordnede klimamål om at reducere deres CO2 udslip.

Svømmehallen er fra 1979 og skøjtestadionet er fra 1971 og fremstod før renoveringen i deres oprindelige form. De havde gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse hvad angår klimaskærmene og driftsanlæggene, men størstedelen af driftsanlæggene var dog de oprindelige anlæg og trængte til renovering/-fornyelse. De nødvendige tiltag skulle ske ved en gennemgribende energi-renovering af hallerne i 2011 og 2012 og den samlede energirenovering blev fordelt ligeligt mellem svømmehal og skøjtestadion.

For svømmehallen omfattede energirenoveringen følgende installationselementer:
• Udskiftning af ventilationsanlæg
• Ny belysning i hallen
• Udskiftning filteranlæg
• Automatik til nyt filteranlæg
• Optimering af CTS til forbedring af energiovervågning
• Øvrige energioptimeringer i form af udskiftning af vandrør til dame- og herreomklædning, ny fjernvarmeveksler i svømme bassinets teknik-rum, nye målere, nye blandesløjfer, udskiftning af automatik til mulighed for lavklorering, nye pumper m.v.

Derudover blev der, i forbindelse med energirenoveringen, gennemført følgende tiltag:
• Udgravning og etablering af nyt ventilationsrum til nyt ventilationsaggregat
• Etablering af bedre adgangsforhold (ramper) i hver ende af bygningen til det eksisterende teknik-rum

Ved de forskellige tiltag til energirenovering af svømmehal og skøjtestadion forventes en samlet årlig driftsbesparelse på 35 %. Herudover blev der udarbejdet en række forslag til energioptimeringsmuligheder med ligeværdigt fokus på energi- og vandbesparelser.